Jak powstają wykopy pod fundamenty?

Wykonanie wykopów pod fundamenty to pierwszy krok, jaki należy przedsięwziąć podczas budowy domu. Właściwe wykonanie wykopów pod fundamenty jest bardzo ważne dla wszystkich dalszych prac związanych z budową. Jak sama nazwa wskazuje, fundamenty to podstawa, na której wznosi się cała konstrukcja. Od jej jakości uzależnione jest bezpieczeństwo użytkowania budynku w przyszłości.

Przygotowania do wykopu

Powstawanie wykopów pod fundamenty nie rozpoczyna się wraz z zainicjowaniem prac budowlanych, lecz już na etapie przygotowań. Właściwe rozplanowanie działań pozwala bowiem uniknąć błędów podczas wznoszenia konstrukcji. Ważne jest przede wszystkim odpowiednie usytuowanie wykopów, o którym decyduje projekt. Istotną rzeczą jest także wytyczenie obrysu budynku, czyli, krótko mówiąc, zakreślenie granic, w ramach których będą musiały zmieścić się wykopy. Do wykonania tego zadania zatrudnia się geodetę. Specjalista ten może również przeprowadzić badania geotechniczne, które rozpoznają typ gruntu i pomocne będą w określeniu optymalnych rozwiązań przy powstawaniu wykopów.

Metody wykonywania wykopu

Od rodzaju gruntu zależy metoda wykonywania wykopu. I tak na przykład jeśli grunt jest sypki, to konieczne stanie się przeprowadzenie wykopu, któremu towarzyszyć będzie całkowite usunięcie gruntu pod obrysem budynku. Jest to najtrudniejszy typ wykopów, toteż aby go odpowiednio przeprowadzić, należy wykorzystać koparkę. Jeżeli jednak grunt nie ma sypkiego charakteru i jest dobrze zagęszczony, to usunąć go wystarczy jedynie w miejscach, w których wykonywane będą ławy fundamentowe. Ława jest to najniższa część fundamentu i to właśnie na niej opiera się cały budynek. Ławy niekiedy wymagają deskowania, a nie kiedy nie – zależy to od właściwości gruntu. Deskowanie jest sposobem na odseparowanie betonu od gruntu w celu dobrego osadzenia fundamentów.

Podsumowując, nie ma jednego uniwersalnego sposobu wykonywania wykopów pod fundamenty. Każdorazowo procedura ta zależy od tego, na jakim gruncie ma zostać wzniesiona budowla.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *